Informatie en documenten

Hier vindt u diverse informatie en documentatie met betrekking tot onze school.

Documenten

Verlofaanvraag
Aanmeldformulier
Privacyverklaring mijnplein

Informatie

Trefwoord

We maken gebruik voor het vak levenbeschouwing gebruik van de methode Trefwoord. Elke 3 weken staat er een ander thema centraal.
Hier kunt u vinden waar we het op dit moment over hebben.

thema 2-4 (31 jan.– 18 febr. 2022) Bewonderen

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Binnenkort hier te downloaden

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Binnenkort hier te downloaden.
Klik hier voor een beknopte informatie over dit schooljaar.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Binnenkort hier te downloaden

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Binnenkort hier te downloaden

Richtlijnen gescheiden ouders

Wij hebben richtlijnen opgesteld voor de omgang met gescheiden ouders. Wij willen beide ouders met eenduidig schoolbeleid benaderen en behandelen. In alle gevallen is de opstelling van de school neutraal. Het welzijn en het belang van het kind staat voor de Mijnpleinschool Olst altijd voorop. Hier kunt u er meer over lezen