Documentatie

Schoolgids

Uitgebreide informatie kunt u lezen in onze schoolgids. Klik hiervoor hieronder op de gids.

Jaarrooster

Op de ouderapp Klasbord wordt de agenda bijgehouden. Hier vindt u een jaaroverzicht
Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzes op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In 2022-2023 werken we aan het nieuwe schoolplan voor de komende jaren. Zodra dit af is, is het hier te vinden.